Jens Jensen Lundorff

Købmand i Thisted (1758 - 1824)

Jens Jensen Lundorff er født i 1758 og er således vokset op under "stavnsbåndet". Han lader til at have erhvervet sig som købmand i Thisted, hvor han har haft sit virke al sin tid, og har således efter datidens målestok været en "betydende person".
Han kunne være oplært til købmand (kramboe karl) hos den kendte købmandsslægt Winther i byen Thisted. Det ligger i hvert tilfælde fast, at han ved folketællingen 1887 bor i hus sammen med en købmandsslægt ved navn Winther, og at hans profession på daværende tidspunkt er "kramboe karl".
Han er den sidste i rækken af "Jens Jensen Lundorffere" vi vil følge i denne slægtsbog. For selvom han følger familietraditionen og kalder sin førstefødte for "Jens", har det ikke været muligt at følge denne tråd yderligere.
Han får i alt 8 børn hvoraf de 3 dør tidligt. Han overlever sine to første koner og gifter sig for tredje gang som 60 årig med sin kun 33 årige husholderske. Den eneste af børnene der her er informationer om er Christian, som Jens Jensen Lundorff fik med sin anden kone Inger Margrethe Hedegaard.

Jens Jensen Lundorff var købmand i Thisted, og blev født i Thisted i 1758. Den 28. juli 1758 døbtes Jens Lundorff og hustru Karens Andersdatter Lagaard's søn, kaldet Jens, faddere var : Madam Johanne Thomasdatter Anna Cathrine Mægberg Peder Langvad Michel Galtrup Frederik Birkenbusk Alle af Thisted.

Efter Jens Jensen Lundorff's første hustrus død, blev der indført følgende i Thisted Skifteprotokol 1777-1801 side 581:
"Aar 1801 den 17. februar blev for Thisted Byes Skifte Rett Bye og Herredsfoged Brønlund og Herredsskriver Hølyn anmeldt af Kiøbmand Jens Lundorph her i Thisted at hans hustru Inger Lauritsdatter Søgaard i dag ved Døden er afgaaet og i den anledning blev af bemeldte Lundorph til Skifteretten fremlagt et imellem dem oprettet og indgaaet Testamente af 30. Januar 1791 som er forundt allernaadigst Confirmation d. 24. februar samme aar.
Der hiemles den længstlevende af disse Ægtefolk nemlig bemeldte Jens Lundorph og hans nu afdøde hustru Inger Lauritsdatter til eene og alene at eie, nyde og beholde fælles Boes Efterladenskaber uregistreret og uvurderet m.m." Efter Jens Lundorff's anden hustru Inger Margrethe Hedegaard's død blev der den 5. juli 1816 afholdt skifte : Thisted byfogedarkiv : Skifteprotokol 1812-1834.
År 1816 den 5. juli indfandt Thisted amts civile skifteret sig hos købmand Jens Lundorph i Thisted for at foretage en lovlig registrerings- og vurderingsforretning efter hans afdøde hustru Inger Margrethe Mikkelsdatter Hedegaard eller rettere over hendes efterladte, og enkemandens fælles ejendele til videre påfølgende skiftebehandling og deling mellem boets formentlige kreditorer og arvinger. Som vitterlighedsvidner og vurderingsmænd var nærværende politibetjent Poul Agerholm og Poul Lomborg Thulov. Enkemanden Jens (Knud?) Lundorph har avlet 5 børn, som alle var levende, foruden nogle som er døde.
De levende børn er følgende: En søn, Jens, 14 år. En datter Inger Cathrine, 13 år. En do Anne, 9 år. En do Elisabeth Marie, 7 år. En søn, Christian, 5 år. Som værge for de 2 drengebørn blev indsat og var mødt købmand Jens Hedegaard af Thisted, ligesom borger og snedker Christian Hedegaard af Thisted var mødt som værge for den afdødes umyndige 3 døtre. Disse værger som er den afdødes brødre lovede at iagttage de umyndiges tarv under skiftet.
Det blev bemærket, at dødsfaldet indtraf den 20. f.m., men for ikke af vidtløftiggøre boet med forseglingsforretning, siden der ikke er kun et hold børn, så er denne forretning efter enkemandens ønske udsat til i dag. Der blev mellem enkemanden og værgerne bestemt at boets løsøre og faste ejendomme skulle bortsælges ved auktion, hvorved de ønskede, at assessor Lütshøft ville være inkassator, hvilket han påtog sig. Derefter anviste enkemanden boets ejendele, der blev beskreven og vurderet som følger (herefter følger en meget detaljeret gennemgang og værdisættelse af hele boet, denne kan læses i Appendix. XXX hvor den er "indscannet" fra slægtsbogen.).

Den 15. januar 1819 blev Jens Lundorff gift tredie gang. Herom beretter kirkebogen: Enkemand Kjøbmand Hr. Jens Lundorff af Thisted, gammel 60 aar til hans husholderske Else Marie Thomasdatter ligeledes af Thisted, 33 år gammel.

Jens Jensen Lundorff dør 24. september 1824 i Thisted.Måske er det datteren Kirstine, der stadig bor i Thisted ved folketællingen i 1834. Desuden bor hans 3. kone der også ved FT 1840. Hendes profession er her opgivet til "Husejer", og hun "lever af sine midler", så arven efter Jens har nok været betragtelig.
Ved FT1801 ses det, at Jens to mindre brødre Lars og Andreas også bor i THisted. De er begge ugifte og deres profession angives til: Lars (Kleinsmed) og Andreas (Tømmermand)
Efterkommere 1. generation.
Jens Jensen Lundorff har levet i en begivenhedsrig tid. Han har således oplevet Struenses optur, hans nedtur og senere hans henrettelse. Han har oplevet Kronprins Frederiks regeringkup i 1784 samt stavnsbåndets ophævelse i 1788.

Da Jens Jensen Lundorffs var 8 år gl. kom Chr. VII til magten og selvom han reelt blev afløst af kronprins Frederik (den senere Frederik VI) i 1784 sad han formelt på den danske trone indtil 1808.

Kort tid efter Jens Jensen Lundorffs anden kone Inger Lauritsdatter Søgaard dør indtager en britisk flådestyrke De Dansk Vestindiske Øer, og igen efter kort tid indvarsler "Slaget ved Reden" indledningen til mange års krig imod England. Krigen kulminerer i 1807 med englænderernes angreb på Danmark, hvor hele den danske flåde tilintetgøres og København udsættes for et frygtelig bombardement.