Jens Lundorff og hustru Ane Nielsen Bak

Jens Lundorff fødtes den 29. oktober 1866 i Vinkel som søn af Frederik Lundorff og Jensine Claudine Nielsen.

Hvorfor han først døbes året efter i maj vides ikke, men lidt usædvanligt er det. Han bliver nummer to i det der senere skal udgøre Frederiks og Jensines store børneflok på ialt 16 børn.

Den 14. april 1897 gifter han sig med Ane Nielsen Bak. De bosætter sig efter giftermålet i Houlbjerg, hvor Jens Lundorff nedsatte sig som murermester, efter 10 års forløb flyttede de til Langaa, hvor Jens Lundorff virkede til sin død.

Jens Lundorff blev døbt d. 19 maj 1867 i kirken, faddere var: Snedker Christian Andersen.
Snedkerlærling Niels Christensen.
Ungkarl Peder Langvad.
Smed Hans Mørke's hustru.
Alle der af sognet.


Han blev gift den. 14. april 1897 med Ane Nielsen som var datter af husmand Niels Nielsen Bak og hustru Ane Marie Pedersen, Guldager.

Hun blev døbt d. 30 juni 1872 i kirken. Faddere var:
Inger Marie Poulsdatter fra Thostrup.
Johanne Marie Poulsdatter fra Thostrup.
Husmand Poul Jacobsen fra Nyrup.
Gårdmand Jens Jensen fra Guldager.
Husmand Lars Eriksen fra Guldager.


Jens Lundorff og hustru bosatte sig efter giftermålet i Houlbjerg, hvor Jens Lundorff nedsatte sig som murermester, efter 10 års forløb flyttede de til Langaa, hvor Jens Lundorff virkede til sin død.