Elmer Christian Lundorff og hustru Botilda Martine Hansen, samt deres tre børn: Kaj Erling, Leif Martin og Sonja Kristine

Elmer Christian Lundorff er født d. 09 Mar 1912 i Bjerring sogn som søn af Anders Christian Lundorff og Maren Madsen.
Han gifter sig d. 03 Dec 1936 i Kliplev kirke med Botilda Martine Hansen, med hvem han får tre børn i perioden fra 1937 til 1943. Elmer Christian Lundorff har gået i skole i Bjerring, kom derefter ud at tjene forskellige steder på egnen.
Rejste som 21-årig til Sønderjylland og var landbrugsmedhjælper forskellige steder mellem Tønder og Aabenraa. Købte i 1936 sin nuværende (1961) ejendom på Tinglev mark.
Elmer Christian Lundorff er (1961) formand fort brugsforeningen. Han har været tillidsmand for forskellige landbrugssammenslutninger, i bestyrelsen for foreningen Tinglevhus (foreningen for den danske befolkning i Tinglev) og nævning og domsmand ved Tønder ret.
Botilda Martine Hansen er født d. 29 Okt 1914 i Rens, Burkal sogn som Datter af gårdejer Martin Hansen og hustru Kirstine Bennetsen. Botilda Martine Hansen har gået i den danske skole i Rens og Bjerndrup, var efter endt skolegang hjemme til sit 19. år, hvorefter hun kom på Graasten husholdningsskole, havde derefter enkelte pladser som husassistent i Sønderborg og Aabenraa indtil sit giftermål. Botilda Martine Hansen har været formand for Tinglev husmoderforening. Hun er (1961) medlem af det lokale ungdomsnævn og i faderskabsudvalget for Tinglev sogn.