Petra Karla Lundorff og Svend Aage Brokholm

Petra Karla Lundorff er født 31. marts 1920 i Bjerring sogn, som datter af gårdejer Anders Kristian Lundorff og hustru Maren Madsen.
Petra har gået i skole i Bjerring, var derefter hjemme hos forældrene indtil sit 20. år, tjente siden som husassistent på Viborgegnen indtil sit giftermål.
Hun blev gift den 6. september 1942 i Bjerring med Svend Aage Brokholm, der er født 4. februar 1918 i Mønsted, som søn af pensionist Bernhardt Brokholm og hustru Katrine Knudsen
Svend Aage Brokholm har gået i skole i Gammelstrup, tjente derefter forskellige steder i bl. a. Salling og Fjends. Var vinteren 1937-38 på Krabbesholm højskole. Derefter tjente han ude et år, hvorefter han var på Asmildkloster landbrugsskole. Han var derefter kontrolassistent indtil 1942, hvor han blev ansat på Mønsted kalkværk. Der var han i 4 år, og købte derefter en gård på 73 tdr. land i Kragelund. Han solgte siden denne og havde derefter forskellige ejendomme på Silkeborg-Viborg egnen, indtil han i 1951 købte sin nuværende ejendom i "Drøsgaard" i Vejerslev.
Svend Aage Brokholm er tillidsmand i brandkassen "Vermund" for Vejerslev sogn.