Lundorff Andersen er født d. 27. juli 1907 i Falslev sogn, som søn af Elisabeth Marie Lundorff og Jens Peder Anersen.
Hvorfor han ikke får noget fornavn, eller om han blot foretrak kun at blive tiltalt som Lundorff Andersen, står der ikke noget om i slægtsbogen.
Han gifter sig d. 12. december 1939 i Tjele med Olga Kristiansen med hvem han får to børn i perioden fra 1940 til 1942.
Lundorff Andersen kom ud at tjene som 10-årig hos gårdejer Lars Madsen, Mammen. Den 1. marts 1939 købte han udlejningsbil, men måtte opgive den igen da krigen brød ud, hvorefter han begyndte som arbejdsmand på Karup flyveplads og arbejdede her indtil han d. 15. marts 1945 begyndte som fodermester på Randrup hovedgaard, her var han indtil 1. november 1946, da han blev arbejdsmand og flyttede til Møllehuset i Vinkel.
Den 16. november 1959 købte han Vinkel gamle skole for en pris af kr. 14.350,-.
Olga Kristiansen er født d. 29. september 1916 i Viskum sogn som datter af gårdejer Jens Kristiansen og hustru Kirstine Elsborg, Ørum.