Aksel Frederik Lundorff og hustru Elly Poulsen og deres fire børn Gerda, Bodil samt tvillingerne Flemming og Finn. Det vides ikke hvem den fjerde person på billedet er.

Aksel Frederik Lundorff er født d. 9. oktober 1919 i Kærby, Kærby sogn, som søn af Hans Christian Lundorff og Christine Elisabeth Sørensen.
Han gifter sig d. 17. maj 1952 i Hem med Elly Poulsen med hvem har får fire børn i perioden fra 1942 til 1951. Aksel Frederik Lundorff gik i skole i Kærby, kom herefter ud at tjene ved landbruget forskellige steder på Randersegnen.
I 1942 købte han en lille ejendom på Skrødstrup mark, som han drev i ca. 17 år, hvorefter han byttede med sin svigerfar og fik dennes noget større ejendom samme sted.
Elly Poulsen er født d. 26. september 1924 i Mariager som datter af boelsmand Hermand Poulsen og hustru Mary Jensen, Skrødstrup. Elly Poulsen har gået i skole io Skrødstrup, tjente derefter som husassistent forskellige steder på Randersegnen. Elly Poulsen havde en selvstændig systue, og var kasserer for I/S Sem-Skrødstrup frysehus.