Anna Sostrata Lundorff og Peter Johan Nielsen.

Anna Sostrata Lundorff er født d. 1. juli 1903 i Kærby, Kærby sogn, som datter af Hans Christian Lundorff og Christine Elisabeth Sørensen.
Hun gifter sig d. 9. november 1924 i Spentrup med Peter Johan Nielsen, med hvem hun får fire børn i perioden fra 1925 til 1935.
Anna Sostrata Lundorff har gået i skole i Kærby. Kom som 12 årig ud at tjene, og arbejdede forskellige steder på egnen indtil sit giftermål. Anna Sostrata Lundorff har hver tirsdag gennem en årrække været på torvet i Randers med fjerkræ, men måtte pga. svigtende helbred holde op, hun har nu en del hjemmearbejde med strikning på maskine.
Peter Johan Nielsen er født. 12. april 1899 i Svenstrup, Svenstrup sogn som søn af landmand Marius Nielsen og hustru Johanne Pedersen, Spentrup. Peter Johan Nielsen har gået i skole i Svenstrup og Gassum. Han kom ud at tjene som 10 årig, tjente forskellige steder bl.a. i Vrå i Vendsyssel, kom herefter i ca. 1919 ind som soldat i København, efter endt militærtjeneste blev han ansat i sin gamle plads hvor han var i 5 år indtil sit giftermål, købte kort tid derefter ejendom i Hvidsten pr. Spentrup.