Jensine Frederikke Lundorff og Marius Tams, samt ukendt person.

Jensine Frederikke Lundorff er født d. 4. september 1900 i Kærby, Kærby sogn, som datter af Hans Christian Lundorff og Christine Elisabeth Sørensen.

Hun gifter sig d. 3. november 1923 i Kærby med Marius Tams, med hvem hun får fire børn i perioden fra 1923 til 1939.

Jensine Frederikke Lundorff har gået i skole i Kærby, tjente indtil sit giftermål forskellige steder på egnen. Hun har været i bestyrelsen for husmoderforeningen, og hun laver en del håndarbejde med salg for øje.

Marius Tams er født d. 14. januar 1899 i Gimming, Gimming sogn, som søn af landpost Martin Tams og hustru Jensine Andersen, Spentrup. Marius Tams har gået i skole i Spentrup, tjente der efter indtil 1922 forskellige steder på egnen, hvorefter han købte en ejendom i Spentrup som han drev indtil 1927. Herefter var han chauffør indtil han i 1933 begyndte med hønseri og samtidig virkede som reservepost i Dyrby.

I 1943 købte han ejendommen "Mamrelund" ved Allingaabro, ejendommen var på 12 tdr. land, denne drev han indtil han i 1958, på grund af dårligt helbred måtte sælge den. Kom herefter på Allingaabro mejeri, hvor han arbejdede nogle få timer dagligt. Marius Tams var kasserer for mejeriet og har i nogle år været formand for Allingaabro pumpelaug.