Marie Laurentine Lundorff og Eigil Dybbøl Nielsen.

Marie Laurentine, også kaldet Mie, kunne i 2012 fejre sin 100 års fødselsdag på Restaurent Tronborg i Randers.
Nedenfor ses flere artikler/annoncer fra Randers Amtsavis, Oktober 2012