Olga Elisa Lundorff og Harald Johan Bager, samt en af døtrene Gudrun eller Vibeke

Olga Elisa Lundorff er født d. 9. juli 1915 i Kærby, Kærby sogn, som datter af Hans Christian Lundorff og Christine Elisabeth Sørensen.

Hun gifter sig den 11. september 1935 i Kærby med Harald Johan Bager, med hvem hun får fire børn i perioden fra 1937 til 1946.

Olga Elisa Lundorff har gået i skole i Kærby. Havde derefter plads som husassistent forskellige steder på Hald egnen. Blev i 1943 udlært som syerske i Randers, fik senere selvstændig systue, og syede for Junchers konfektionsfabrik i Randers.

Harald Johan Bager er født d. 20. november 1912 i Blenstrup som søn af pensionist Laurits Bager og hustru Pauline Jensen. Harald Johan Bager har gået i skole i Blenstrup, kom derefter ud at tjene som landbrugsmedhjælper forskellige steder på egnen. Havde efter sit giftermål forskellige stillinger i Randers bl.a. ved et savværk og ved statsbanen. I 1946 startede han selvstændig vognmandsforretning i Gerlev, solgte denne efter ca. 10 års forløb, og startede derefter en fragtrute Løgstør-København, solgte denne efter 2 års forløb pga. sygdom, blev derefter tankvognschauffør ved Randers Kulkompagni.