Edith Lundorff er født d. 4. november 1901 i Vester Velling som datter af Johan Peter Lundorff og Maren Christensen.

Edith har gået i skole i Vester Velling, tjente derefter som husassistent forskellige steder på Randersegnen indtil sit giftermål med Tage Jensen Kruse 11. juli 1937 i Bjerringbro.

Tage Jensen Kruse er født 16. april 1908 i Skjødstrup, som søn af fhv. boelsmand Marius Kruse og hustru Petrea Mortensen, Randers.

Han har gået i skole i Randers og er uddannet kommis. Han havde beskæftigelse som kommis nogen år i Randers, hvorefter han i 1951 købte kolonialforretning i Danmarksgade 18, Randers.
Han har bestået handelsmedhjælpereksamen ved Randers Handelsskole.