Sigrid Cladiana Frida Kirstine Lundorff og Anton Martinus Andersen Molbo

Sigrid Cladiana Frida Kirstine Lundorff er født d. 13. marts 1901 i Vester Velling som datter af Johan Peter Lundorff og Maren Christensen.

Hun gifter sig d. 23. maj 1924 i Vester Velling med Anton Martinus Andersen Molbo, med hvem hun får fire børn i perioden fra 1925 til 1941.
Sigrid C. F. K. Lundorff har gået i skole i Vester Velling, havde derefter plads forskellige steder på egnen, blev i 1920 ansat som plejerske ved statshospitalet i Middelfart, hvor hun var i 3 år, kom derefter til Bjerringbro, hvor hun havde forskelligt arbejde indtil sit giftermål.

Anton Martinus Andersen Molbo er født d. 24. april 1898 i Lee. Han har gået i skole i Lee, hvorefter han kom ud at tjene. Var 1917 - 1918 på Tommerup Højskole. I 1923 blev han ansat på Bjerringbro Svineslagteri, hvor han siden har været beskæftiget. Anton Martinus Andersen Molbo har været fagforeningsformand for Slagteriarbejdernes Fagforening i 25 år, var en årrække bestyrelsesmedlem i brugsforeningen, kasserer i menighedsrådet og sognerådsmedlem på 3. periode.