Elmer Frederik Lundorff

Elmer Frederik Lundorff er født d. 29 Jan 1913 i København som søn af Marius Lundorff og Ingeborg Bolette Pedersen.

Elmer Frederik Lundorff har gået i skole i Vester Voldgades skole, derefter i Østre Gasværks skole, hvorfra han udgik med mellemskoleeksamen, kom derefter i lære som maskinarbejder.

Efter udstået læretid blev han i 1935 indkaldt til 1. regiment i Høvelte og gjorde tjeneste i 5 år, de sidste 2 år som oversergent, blev hjemsendt ved krigens begyndelse, hvorefter han arbejdede ved sit erhverv indtil han atter i 1945 blev indkaldt med rang af oversergent.

Han blev hjemsendt i oktober 1946, og har siden været (1961) ansat på sporvejenes værksted i København. Elmer Frederik Lundorff er meget historisk interesseret