Aage Viggo Lundorff er født 27. februar 1901 i Terp, som søn af gårdejer Martin Lundorff og hustru Magdalene Rasmussen

Aage Viggo Lundorff gik i skole i Terp, tjente derefter i ca. 3 år forskellige steder på egnen.

Ved sit giftermål købte han en landejendom i Ulstrup, som han drev til 1939. Hefefter flyttede han til Randers, hvor han startede selvstændig maskinforretning. Denne måtte han i 1954 afstå på grund af invaliditet. Han blev senere vicevært

Han blev gift 9. maj 1929 i Vellev med Johanne Valborg Pedersen, der er født 17. april 1911 i Vellev, som datter af skovarbejder Jacob Pedersen og hustru Emma Sørendsen.

Johanne har gået i skole i Vellev og var usassistent forskellige steder på egnen indtil sit giftermål