Agnete Kristine Lundorff og Martin Mortensen

Agnete Kristine Lundorff er født d. 15. december 1896 i Vester Velling, som datter af Martin Lundorff og Magdalene Rasmussen.

Hun gifter sig i 1919 med Martin Mortensen, med hvem hun får tre sønner i årene 1920 til 1929.

Agnete Kristine Lundorff har gået i skole i Terp, hvorefter hun blev husholdningselev på Højskolehotellet i Randers, efter sin moders død blev hun husbestyrerinde for faderen, var derefter ude som husassistent indtil sit giftermål.

Hun gifter sig 23. september 1919 med Martin Mortensen der er født 16. februar 1895 i Lee, som søn af gårdejer Morten Nielsen Mortensen og hustru Kirsten Marie Christensen, Lee.

Martin Mortensen har gået i skole i Lee fra 1902 til 19009, var derefter beskæftiget hos faderen, hvorefter han var ude at tjene i 2 år og var så atter hjemme hos faderen. Ved sit giftermål købte han en gård i Værum, denne ejede han i godt 3 år, hvorefter han købte en landejendom i Vellev, denne gård havde han indtil d. 1. januar 1935 hvor han overtog hustruens barndomshjem i Terp. Martin Mortensen var formand i Terp lokale Foderstof- og gødningsforening, og han sad en årrække i bestyrelsen for Gl. Skanderborg Amts brandforsikring.