Kresten Lundorff er født d. 12. juni 1904 Terp, som den yngste af Martin Lundorffs og hans hustru Magdelenes 9 børn.

Kresten er (1961) invalidepensionist, og han blev d. 15. august 1929 gift i Kærby Kirke med Dagmar Margrethe Lundorff.

Sammen fik de,i perioden 1931 til 1942 fire børn, 3 drenge og en pige.