Niels Chr. Lundorff

Niels Christian Lundorff er født d. 26. april 1893 i Vester Velling, som søn af Martin Lundorff og Magdalene Rasmussen.

Niels Chr. Lundorff har gået i skole i Terpe, efter endt skolegang var han hjemme ved landbruget i ca. 7 år, hvorefter han i 1912 kom på Hadsten Folkehøjskole, herefter var han atter hjemme indtil 1914 og kom så på Ladelund Landbrugsskole, derefter var han kontrolassistent indtil han i 1916 blev indkaldt til militæret.

Ved sin hjemsendelse d. 8 oktober 1917 blev han atter kontrolassistent. Fra 1922 til 1929 havde han et husmandsbrug i Terp, og fra 1929 til 1932 var han på handelshøjskolen i København, hvorefter han fik stilling som landbrugslærer på Klang højskole. Fra 1934 til 1957 var han atter kontrolassistent