Ingeborg Kirstine Lundorff og Niels Nedergaard samt deres børn Verner og Elva

Ingeborg Kirstine Lundorff er født d. 26. januar 1911 i Lemming, som datter af Niels Christian Lundorff og Mette Kirstine Johansen.

Hun gifter sig i 1933 med Niels Nedergaard med hvem hun får en søn og en datter.

Ingeborg Kirstine Lundorff har gået i skole i Lemming, var derefter husassistent hos forældrene. De sidte 3 år inden sit giftermål var hun ude at tjene. Ved giftermålet overtog hun konditoriet efter forældrene. Hun var formand for røde kors i Lemming kredsen.

Hun gifter sig d. 18. juli 1933 med Niels Nedergaard, der er født d. 2. december 1907. Niels Needergaard har gået i skole i Nisset, kom derefter ud at tjene forskellige steder dels på lemminegnen og dels på Fyn. Ved sit giftermål oprettede han selvstændig vognmandsforretning, som han drev i 6 år. Under besættelsen arbejdede han i tørvemosen, efter besættelsen købte han lillebilforretning og drev denne indtil 1959. Han har derefter virket som chauffør forskellige steder på silkeborgegnen. Han har været formand for Lemming forsamlinghus og bestyrelsesmedlem i sygekassen.