Sens Frederik Lundorff med sin hustru Marie Nielsen og deres søn Henry

Sens Frederik Lundorff er født d. 23. marts 1908 i Lemming, som søn af Niels Christian Lundorff og Mette Kirstine Johansen.

Han gifter sig d. 14. maj 1931 med Marie Nielsen. De får sønnen Henry i 1935.

Sens Frederik Lundorff har gået i skole i Lemming. Han kom som 9 årig ud at tjene forskellige steder på egnen. Efter sin konfirmation vart han 1 år på Indelukkegård i Nisset. I 1923 kom han i mekanikerlære hos Fr. Dalsgaard i Kjellerup. Efter endt læretid blev han svend hos autoforhandler Madsen, Nygade, Silkeborg, her var han i 9 år, hvorefter han oprettede selvstændig lillebilforretning, som han drev til 1929.

I 1931 købte han en vognmandsforretning i Ebstrup. Han var æresmedlem af Silkeborg og Omegns Vognmandsforretning, for hvilekn han var formand i en del år. Han var endvidere medlem af menighedsrådet i Sejkling-Sinding sogn i 2 perioder. Sens gifter sig d. 14. maj 1931 med Marie Nielsen, der er født 7. maj 1908 i Nissset, Lemming sogn.

Marie Nielsen har gået i skole i Nisset skole, efter endt skolegang blev hun ansat i sin broders købmandsforretning, derefter var hun en tid ansat i en chokoladeforretning i Silkeborg. Sommeren 1928 var Marie Nielsen på Rye højskole. Broderen havde i mellemtiden bygget en fillial af forretningen i Ebstrup, denne passedes af en anden bror. I disse to forretninger blev Marie efter endt højskoleophold ansat, hun var i Nisset om formiddagen og i Ebstrup om eftermiddagen. Ved sit giftermål blev hun bestyrer for fillialen i Ebstrup. Marie Nielsen var i en periode formand for den lokale husmoderforening.