Petra Eleonora Nielsen er født d. 30. oktober 1907 i Hjermind, som datter af Petrine Christine Lundorff og Thomas Anton Nielsen.

Hun gifter sig d. 4. oktober 1928 i Vejrum med Anton Marinus Nielsen, med hvem hun får tre børn i perioden fra 1929 til 1945.

Petra Eleonora Nielsen har gået i skole i Vejrum, kom ud at tjene som 13 årig, har været beskæftiget forskellige steder bl.a. hos biskop Gøtze, Viborg og på "Kors højgaard", Overlade. Petra Eleonora Nielsen var formand for D.M.S. kvindeforening i Vejrumbro.

Anton Marinus Nielsen er født d. 8. oktober 1902 i Kokholm, Rødding sogn. Han er søn af murer og husmand Laurits Nielsen og hustru Marie Kristine Andersen. Anton Marinus Nielsen har gået i skole i Ingstrup, kom ud at tjene som 12-årig, aftjente sin værnepligt 1923-24 som dragon i Randers, derefter havde han beskæftigelse ved landbruget forskellige steder, hvorefter han indtil 1928 var bestyrer af sit fødehjem i Kokholm.

I august 1928 overtog han en ejendom på 25 tdr. land i Roum pr. Møldrup, denne drev han indtil 1. nov. 1934, hvorefter han flyttede til Vejrum, fra 1934-37 arbejdede han på Thorsager savværk. Den 1. april 1938 overtog han stillingen som kirkebetjent. Anton Nielsen overtog d. 1. maj 1942 sin hustrus fødehjem og købte i 1945 4 tdr. land og i 1951 atter 4 tdr. land, så gården var på ialt ca. 10 tdr. land. De nuværende (1961) udbygninger er opført i tiden fra 1946 til 1956.