Aage Lundorff og hustru Tove Nicolaisen

Aage Lundorff er født 25 august 1912 i Vejrum, Vejrum sogn som søn af Rasmus Lundorff og Rasmine Cathrine Lundorff.

Han gifter sig 1. gang d. 23 september 1940 i Odense med Else Rasmussen, med hvem han får børnene Ove i 1941 og Birthe i 1946.

Han gifter sig igen d. 27. januar 1951 med Tove Nicolaisen, med hvem han får fire børn i perioden fra 1952 til 1961. Aage Lundorff gik først i Vejrum skole, derefter i Viborg latinskole, hvorfra han udgik med realeksamen. Han kom derefter i murerlære hos faderen fra 1930 til 1932 og fra 1932 til 1934 som forbunter først i Nr. Rind derefter i Rynkeby på Fyn. Efter udstået læretid arbejdede han en tid som svend i Beldringe ved Odense. I 1939 tog han eksamen som ingeniør fra Odense husbygningsteknikum, derefter var han et halvt år ansat som arkitekt hos arkitekt Bertelsen, Mølholm, Vejle, derefter et halvt år som lærer på Vinding håndværkerhøjskole ved Vejle.

Efter den tid arbejdede han, p.g.a. de dårlige tider, som murersvend i ½ år. Fra 1941 til 1942 var han ansat ved bygningsinspektøren i Odense, derefter var han ansat i næsten 40 år som ingeniør hos Teknisk Forvaltning i Randers.

Efter Aage Lundorffs død skrev Randers Amts Avis følgende:
"Ingeniør Aage Lundorff, Bøsbrovej 59, Vorup, er død, 83 år. Han var født i Vejrum og efter endt skolegang i Viborg læste han til Ingeniør på Odense Teknikum. Ret hurtigt fik han en stilling ved Teknisk Forvaltning i Randers, og her virkede han i lige ved 40 år.
Han har været med til at løse mange store byggeopgaver i Randers. Således var han tilsynsførende ved opførelsen af det første krematorium i Randers og ved opførelsen af elværkets skorsten.
For 13 år siden gik han på pension. Han har altid været frisk og rask. Han holdt af at arbejde i sin have, og navnlig holdt han af at cykle. Han og hans hustru foretog lange cykelture i omegnen, navnlig for at se på kirker, hvilket var en af hans mange interesser.
På den skønne oktoberdag i onsdags ville de også foretage en cykeltur, men undervejs styrtede han, ramt af et hjertestop, der kom hurtigt hjælp til, men døden var allerede indtrådt. Afdøde efterlader sin hustru, to døtre der bor i henholdsvis Randers og Hvornum, og fire sønner hvoraf to bor i Århus, en i Kolding og en i Randers."

Aage Lundorffs kone, Tove Nicolaisen, er født d. 18 april 1927 i Vorup, Randers. Hun har gået i skole i Vorup, havde derefter enkelte pladser som husassistent i Randers. I 1943 kom hun i fotograflære hos Løvstad i Randers, blev udlært i 1947, virkede derefter som sådan til sit giftermål..