Eva Lundorff

Eva Alexandrine Lundorff er født d. 29 Maj 1920 i Vejrum sogn som datter af Rasmus Lundorff og Rasmine Cathrine Lundorff.

Hun gifter sig d. 27 oktober 1946 i Herning med Jørgen Boserup Jørgensen, med hvem hun får tre børn i perioden 1947 til 1955.

Eva Alexandrine Lundorff har gået i skole i Vejrum, var derefter hjemme i 3 år, hvorefter hun fik plads som syerske på en fabrik i Herning. Var der i 5 år, hvorefter hun fik ansættelse hos sin søster og svoger, som medhjælp i konditoriet, flyttede herfra til Vejle og arbejdede atter som syerske indtil sit giftermål.

Evas mand Jørgen Boserup

Jørgen Boserup er født d. 5 marts 1920 i Grenaa som søn af redaktør Jørgen Emil Jørgensen og hustru Karen Kirstine Emilie Boserup.

Jørgen Boserup Jørgensen gik i skole i Grenaa, tog realeksamen i 1936. Han blev udlært som kontorist i en tømmerhandel i Grenaa, var derefter kontorassistent på den Kellerske Anstalt i Brejninge. Blev i 1945 ansat ved Th. Martinsen, Vejle.

I 1956 tog han eksamen som statsautoriseret revisor, og har siden været ansat hos Th. Martinsen. Jørgen Boserup Jørgensen har taget kursus på Ollerup som roinstruktør, og har siden virket som sådan. Han har deltaget i flere kapsejladser.