Poula Frederikke Lundorff

Poula Frederikke Lundorff er født d. 10 april 1909 i Vejrumbro, Vejrum sogn som datter af Rasmus Lundorff og Rasmine Cathrine Lundorff.

Poula Frederikke Lundorff har gået i skole i Vejrumbro, derefter var hun en tid ansat på en central, hvorefter hun blev husassistent hos købmand Skov og Co., i Viborg, hvor hun var i 4 år. Fik derefter ansættelse som barneplejerske hos direktør Riegels, København, flyttede med dem til herregaarden "Broksø" og var der i 2 år, derefter fik hun plads som barneplejerske hos grosserer Havemann, Magasin du Nord, København.

Blev i 1936 sygeplejeelev på Viborg Amts Sygehus, hvorfra hun tog afgangseksamen i 1939. Har siden været beskæftiget indenfor psykiatri på statshospitalet i Middelfart, hvor hun efter 7 års forløb blev udnævnt til afdelingssygeplejerske.