Sara Maria Magdalene Lundorff

Sara Maria Magdalene Lundorff er født d. 27. december 1917 i Vejrum sogn som datter af Rasmus Lundorff og Rasmine Cathrine Lundorff.

Hun gifter sig d. 6. august 1939 i Vejrum med Henning Sonne, med hvem hun får tre børn i perioden 1942 til 1958.

Sara Maria Magdalene Lundorff har gået i skole i Vejrum, blev derefter ansat som tilskærer på en fabrik i Herning, blev senere direktrice samme sted.

Sara Lundorff har beskæftiget sig en del med kunststopning.

Saras mand Henning Sonne

Henning Sonne er født d. 21 juli 1912 i Rønne Bornholm som Søn af Marie Anine Sonne.

Henning Sonne blev i 1934 udlært som automekaniker hos Ørum Petersen, Herning.

Etablerede i 1946 sin nuhavende (1961) fabrik indenfor Jern- og Metalindustrien. Henning Sonne er aktiv medlem af hjemmeværnet.