Verner Tage Lundorff

Verner Tage Lundorff er født d. 14 juni 1922 i Vejrumbro, Vejrum sogn som søn af Rasmus Lundorff og Rasmine Cathrine Lundorff.

Han gifter sig d. 02 Nov 1947 i Herning med Gerda Marie Kirstine Jensen, med hvem han får fem børn i perioden 1948 til 1958. Verner Tage Lundorff har gået i skole i Vejrumbro. Han kom i malerlære i 1938 hos malermester S. Alsen Laursen, Ørum og blev udlært i 1942. Var vintrene 1941-42 og 1942-43 på Hadsten håndværkerskole, hvorfra han tog svendeprøve. Arbejdede derefter som svend i 5 år fortrinsvis i Herning og i Odense. Har siden 1. april 1951 arbejdet som selvstændig mester i Herning.

Verner Tage Lundorff er medlem af menighedsrådet for Sct. Johannes sogn, Herning, næstformand i Ringkøbing amts forening for evnesvages vel, har været i bestyrelsen for malermesterforeningen i Herning.

Verners hustru Gerda Marie Kirstine Jensen

Gerda Marie Kirstine Jensen er født d. 14 Mar 1929 i Snejbjerg som datter af husmand Søren Christian Jensen og hustru Lydia Lauritsen.

Gerda Marie Kirstine Jensen har gået i skole i Snejbjerg. Kom i lære som damefrisørinde, men opgav efter 1½ års forløb, p.g.a. en øjenskade, havde derefter plads som husassistent i Herning indtil sit giftermål.

Gerda Marie Kirstine Jensen deltager i menighedsarbejdet indenfor de forskellige arbejdsgrene i Sct. Johannes sogn, Herning.