Emma Andrea Kristensen - 1894

Emma Andrea Kristensen og mand, Ole Sindalsen

Emma Andrea Kristensen er født 5. juli 1894 i Solbjerg, som søn af husmand Christen Smed Nielsen og hustru Johanne Andrea Nielsen Lundorff.

Emma Andrea Kristensen kom ud at tjene som husassistent før sin konfirmation, og tjente som sådan indtil sit giftermål.

Emma Andrea Kristensen blev gift 20. oktober 1917 i Solbjerg med Ole Sindalsen, der er født den 20. november 1893 i Sulsted, Sulsted sogn. Han er søn af landarbejder Ole Sindalsen og hustru Else Marie Jensen. Ole Sindalsen er maskinarbejder og bor i Mariager (1961).