Marie Laurentine Lundorff og Eigil Dybbøl Nielsen.

Marie Laurentine Lundorff er født d. 11. oktober 1912 i Kærby, Kærby sogn, som datter af Hans Christian Lundorff og Christine Elisabeth Sørensen.

Hun gifter sig d. 29. juli 1947 med Eigil Dybbøl Nielsen på Middelfart Rådhus. Marie Laurentine Lundorff har gået i skole i Kærby, kom derefter ud at tjene som husassistent forskellige steder, bl.a. på statshospitalet i Middelfart, indtil sit giftermål.

Eigil Dybbøl Nielsen er født d. 9. december 1904 i Nakskov som søn af postmester Niels Hansen Nielsen og hustru Sofie Marie Olsen. Eigil Dybbøl Nielsen har gået i skole i Magleby og udgik fra skolen med præliminæreksamen. Kom herefter ud at tjene fortrinsvis på større gårde rundt om i landet. Blev senere forvalter på forskellige herregårde, bl.a. på Fænø ved Middelfart og Ørumgaard.

Var efter sit giftermål bestyrer på et kalkværk på Fyn, forpagtede senere et kalkværk ved Ringsted. I 1953 købte han en ejendom på 13 tdr. land i Voer pr. Ørsted, denne blev senere udvidet til 22 tdr. land. Eigil Dybbøl Nielsen var på Lyngby landbrugsskole fra November 1931 til maj 1932. Han var i bestyrelsen for brugsforeningen.

Den 11. oktober 2012 kunne Marie Laurentine Lundorff fejre sin 100 års fødselsdag. Se mere herom lige HER