Anders Kristian Lundorff og hans hustru, Maren Madsen, datter af husmand Niels Peder Madsen og hustru Ane Katrine Kristjansen, Bjerring

Anders Kristian Lundorff blev døbt d. 6. november i Vejrum kirke, faddere var : Gårdmand Peder Langvads hustru Johanne Sørensen af Almind. Gårdmand Peder Langvad. Husmand Mikkel Pedersen. Gårdmand Laurids Sørensen af Vejrumholt.

Efter Anders Kristian Lundorffs død skrev en avis følgende:
"Fhv. gårdejer Anders Lundorff, Bjerring er død 79 år gammel i hjemmet hos sin søn, gårdejer Vagn Lundorff, Bjerring. Anders Lundorff havde deltaget i sønnens 44 års fødselsdag og holdt ud, til gæsterne var gået. Han så ud til at befinde sig strålende, men næste morgen kom han ikke, og det viste sig at han var død i nattens løb, ramt af en hjertelammelse.
Lundorff var landmandssøn fra Vejrumbro, og havde hele sit liv arbejdet ved landbruget. I 1904 blev han gift med Maren Madsen fra Bjerring, og sammen overtog de hendes hjem i Bjerring, som de drev godt frem og købte mere jord til, samtidig med at de forbedrede bygningerne.
I 1938 mistede han sin hustru, og siden 1940 har sønnen Vagn Lundorff haft gården. Anders Lundorff, der var en rank og stout mand til det sidste, arbejdede hver dag med på ejendommen og fulgte godt med i tidens spørgsmål. Han havde deltaget forrskellige forenings- arbejder på egnen og havde i over 25 år været tillidsmand for Gl. Skanderborg Amts Brandkasse, og i bestyrelsen for mejeriet, brugsforeningen og sygekassen.
Han overleves af 5 børn. En datter er gift med gårdejer Ejvind Sørensen, Bjerring, en anden datter er gift og bor i Drøsbo, og en tredie datter og søn er gift og bor i Sønderjylland, medens sønnen Vagn, som nævnt, har fædrenegården.

Anders Christian Lundorff gifter sig d. 6. maj 1904 med Maren Madsen, datter af husmand Niels Peder Madsen og hustru Ane Katrine Kristjansen, Bjerring mark. Maren Madsen blev døbt d. 30 juli 1882 i Bjerring kirke, faddere var:
Tjenestepige Ane Marie Pedersen.
Husmand Niels Pedersen (Thorsager).
Husmand Ole Pedersen (Fursing).
Tjenestekarl Niels Nielsen (Aagaard)
alle af Bjerring.